عصر نیر | نگذاریدپیشکسوتان جهادوشهادت درپیج وخم زندگی روزمره خود به فراموشی سپرده شوند
امروز سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹ و ساعت ۲۱:۳۴ دقیقه می باشد.
طراحی سایت و قالب وردپرسطراحی سایت و قالب وردپرسطراحی سایت و قالب وردپرس
 • تاریخ انتشار خبر : چهارشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۹ | ساعت انتشار : ۱۶:۲۹ | کد خبر : 3431 • نگذاریدپیشکسوتان جهادوشهادت درپیج وخم زندگی روزمره خود به فراموشی سپرده شوند

  عصر نیر”, سیدشکرالله واهبی زاده بسم الله الرحمن الرحيم نگذاریدپیشکسوتان جهادوشهادت درپیج وخم زندگی روزمره خود به فراموشی سپرده شوند (حضرت امام خمینی ره ) درروزهای پایانی سال نودوهشت وابتدایی سال نود ونه ،نه تنها ملت شریف ایران اسلامی بلکه تمامی مردم جهان درگیر بیماری مخوف وهمه گیر ویروس کرونا هستند. دست اندرکاران ومسوولین امر […]
  عصر نیر”,

  سیدشکرالله واهبی زاده

  بسم الله الرحمن الرحيم
  نگذاریدپیشکسوتان جهادوشهادت درپیج وخم زندگی روزمره خود به فراموشی سپرده شوند
  (حضرت امام خمینی ره )
  درروزهای پایانی سال نودوهشت وابتدایی سال نود ونه ،نه تنها ملت شریف ایران اسلامی بلکه تمامی مردم جهان درگیر بیماری مخوف وهمه گیر ویروس کرونا هستند. دست اندرکاران ومسوولین امر درگوشه گوشه دنیا درصددند که بستر را طوری برای مردم خودفراهم کنند که باکمترین استرس وبافراهم کردن امکانات بهداشتی وپزشکی هم ازشیوع ویروس جلوگیری شود وهم رسالت وظیفه ای که درقبال مردم خود دارند به نحواحسن به انجام رساندندجامعه جمهوری اسلامی ایران هم ازاین قاعده مستثنی نیست.ومهمتراینکه نقلاب ما ازبطن ومتن جامعه مردمی وپشتوانه وپشتگرمی مردم رویش کرده وحضورمردم دربزنگاههای مختلف موجب گردید درخت پرثمرانقلاب اسلامی هرروز تناورترشود. بنابراین حفاظت وحراست وحمایت تک تک مردم کشورمان وظیفه خطیریست که عزمی همگانی را میطلبد .بخصوص درشرایط سخت وطاقت فرسایی که درمیان سکوت جامع بین الملل آمریکا وهم پیمانانش تحریم های ظالمانه رادربخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، پزشکی و..برماتحمیل کردند. درشرایط کنونی همه مردم ازکوچک تابزرگ، زن ومرد،پیروجوان درمعرض خطر مبتلا به ویروس منحوس کرونا هستیم امادراین بین چیزی که ذهن این حقیر رادرگیرکرده وضعیت جانبازان ودلاورمروان هشت سال دفاع مقدس است که بیشترازدیگراقشارجامعه درمعرض خطرهستند چراکه متاسفانه این عزیزان هرکدام اثارناشی ازجنگ نابرابر رابه عنوان بیماری زمینه ای باخودهمراه دارند . وویروس کرونا هم برای این قشرازهموطنان همانندسمی مهلک وکشنده است.
  انتظارمیرود همه دست اندرکاران، مسولان، نهادهای مردمی وانقلابی درمیان همه دغدغه های که باوسواس خاطربرای اقشارجامعه بخرج میدهند بیش ازپیش به راست قامتان وجان برکفان هشت سال دفاع مقدس ویادگاران جبهه وجنگ وشهدا یعنی جانبازان سرافرازهم توجه ویژه داشته باشند تا درنظامی که بواسطه خون شهيدان به بارنشست شرمنده این عزیزان نشویم.
  سیدشکرالله واهبی زاده

  نظرات کاربران در مورد "نگذاریدپیشکسوتان جهادوشهادت درپیج وخم زندگی روزمره خود به فراموشی سپرده شوند"
  
 •