عصر نیر | “داروگ می رسد روزهای خوب بهاری”
امروز دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۹ و ساعت ۱۶:۵۶ دقیقه می باشد.
طراحی سایت و قالب وردپرسطراحی سایت و قالب وردپرسطراحی سایت و قالب وردپرس
 • تاریخ انتشار خبر : شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ | ساعت انتشار : ۰۷:۴۶ | کد خبر : 3283 • “داروگ می رسد روزهای خوب بهاری”

  “داروگ می رسد روزهای خوب بهاری” چشم در خواب دارم، خوابی به بلندای شبهای زمستان، سوزناک مثل سوز سرمای دی، وتمام وجودم را می لرزاند مثل بهمنی از برف……… عصر نیر” پری سیمابدیعی زاده؛ چشم در خواب دارم، خوابی به بلندای شبهای زمستان، سوزناک مثل سوز سرمای دی، وتمام وجودم را می لرزاند مثل بهمنی […]
  “داروگ می رسد روزهای خوب بهاری”

  چشم در خواب دارم، خوابی به بلندای شبهای زمستان، سوزناک مثل سوز سرمای دی، وتمام وجودم را می لرزاند مثل بهمنی از برف………

  عصر نیر”

  پری سیمابدیعی زاده؛

  چشم در خواب دارم، خوابی به بلندای شبهای زمستان، سوزناک مثل سوز سرمای دی، وتمام وجودم را می لرزاند مثل بهمنی از برف، ناگهان گویی نفسهای به فنارفته اسفند چنبره می زند بر تمام وجودم تاریه هایم پرنشوداز هوای فروردین…
  اما ناگهان اغوشی از جنس بهار بسویم گشوده میشود، وتمام وجودم را از عطر خودش مست میکند. پلک هایم را خورشیدخانم باچشمکی مهمان می کند، وگل های عاشق اردیبهشت تمام من را رقص کنان نوازش میکنند بادستهای مخملینشان، ودیگر نمیبینم کورسویی از زمستان اسمان…
  اری داروگ من ایمان دارم به رسیدن روزهای زیبای بهاری، به اغوش زیبای زندگی، به امدن لحظه ای که در سرزمینم عاشقانه قدم بزنیم و در اغوش بگیریم تمام زندگی را، وبار دیگر بوسه ای بزنیم به گونه ی بهار زیبای سرزمینم، ان لحظه ای که ریه هایمان از عطر بهاری ایران خانم سرمست شود …

  من میدانم اینبار عموفیروز روسفیدتر از بابانوئل باطبل شادی رقص کنان در کوچه کوچه های سرزمینم اواز شادی وامید سرمیدهد…داروگ میرسد روزهای خوبداروگ

  نظرات کاربران در مورد "“داروگ می رسد روزهای خوب بهاری”"
  
 •